องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ก.พ. 2563
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 ก.พ. 2563
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะทางและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กม 2667 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 ม.ค. 2563
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
21 ม.ค. 2563
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
21 ม.ค. 2563
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ 81 - 6318 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
20 ม.ค. 2563
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 73/1 หมูที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
17 ม.ค. 2563
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายซอยช้างซ้าย ๑๗/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 ม.ค. 2563
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ม.ค. 2563
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82