องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
485
04 ก.ย. 2552
792 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
28 ส.ค. 2552
793 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
499
21 ก.ค. 2552
794 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ณ หมู่ที่ 9,10,11,12,13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
364
21 เม.ย. 2551
795 สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายบางมิท่า – สะพานโรงเรียนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
21 เม.ย. 2551
796 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายห้วยยูง – ทุ่งพรุ – ถนนเขต หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
456
21 เม.ย. 2551
797 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
10 เม.ย. 2551
798 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
25 ก.พ. 2551
799 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
10 ม.ค. 2551
800 ประกาศสสอบราคาอาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
20 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82