องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
30 มิ.ย. 2553
782 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
406
30 มิ.ย. 2553
783 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
374
30 มิ.ย. 2553
784 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
388
02 มี.ค. 2553
785 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้ายเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
365
02 มี.ค. 2553
786 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
347
02 ก.พ. 2553
787 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
448
02 ก.พ. 2553
788 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
386
06 พ.ย. 2552
789 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
396
14 ต.ค. 2552
790 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ณ หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
370
04 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| 79 |80| |81| |82