องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
02 เม.ย. 2555
752 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
20 มี.ค. 2555
753 สรุปผลการคำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
08 ก.พ. 2555
754 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
405
17 ม.ค. 2555
755 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
420
17 ม.ค. 2555
756 สรุปผลการคำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
04 ม.ค. 2555
757 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
20 ธ.ค. 2554
758 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม,พฤศจิกายน2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
01 ธ.ค. 2554
759 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
04 ต.ค. 2554
760 สรุปผลการคำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
03 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82