องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
01 ต.ค. 2555
732 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
05 ก.ย. 2555
733 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
03 ก.ย. 2555
734 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
07 ส.ค. 2555
735 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
01 ส.ค. 2555
736 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
459
04 ก.ค. 2555
737 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
352
04 ก.ค. 2555
738 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
346
04 ก.ค. 2555
739 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
02 ก.ค. 2555
740 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
05 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82