องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
03 มิ.ย. 2556
722 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
332
21 พ.ค. 2556
723 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
03 พ.ค. 2556
724 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
03 เม.ย. 2556
725 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
01 มี.ค. 2556
726 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
04 ก.พ. 2556
727 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
02 ม.ค. 2556
728 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
11 ธ.ค. 2555
729 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
01 พ.ย. 2555
730 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
08 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82