องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 3 โครงการ ณ หมูที่ 1,5,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
16 ก.ค. 2556
712 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
303
15 ก.ค. 2556
713 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 ก.ค. 2556
714 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
283
11 ก.ค. 2556
715 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผ่านตะแกรง) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
24 มิ.ย. 2556
716 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
335
24 มิ.ย. 2556
717 ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมถนน จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
22 มิ.ย. 2556
718 ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
366
22 มิ.ย. 2556
719 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
11 มิ.ย. 2556
720 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
407
06 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82