องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
311
10 ก.ย. 2556
702 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
300
10 ก.ย. 2556
703 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
291
10 ก.ย. 2556
704 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
295
10 ก.ย. 2556
705 สรุปผลราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
419
10 ก.ย. 2556
706 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 ก.ย. 2556
707 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
17 ก.ค. 2556
708 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
16 ก.ค. 2556
709 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ณ หมู่ที่ 4,7,11 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
16 ก.ค. 2556
710 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 25 หมูที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
16 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82