องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน-กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
29 ต.ค. 2556
692 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
29 ต.ค. 2556
693 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 ต.ค. 2556
694 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
386
24 ต.ค. 2556
695 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
390
25 ก.ย. 2556
696 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
318
25 ก.ย. 2556
697 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
300
25 ก.ย. 2556
698 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
400
10 ก.ย. 2556
699 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
401
10 ก.ย. 2556
700 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
305
10 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82