องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
188
03 ก.ค. 2563
62 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
12 มิ.ย. 2563
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
186
10 มิ.ย. 2563
64 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
180
20 พ.ค. 2563
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
184
08 พ.ค. 2563
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
173
09 เม.ย. 2563
67 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.79-001 สายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 11,12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
202
26 มี.ค. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.79-001 สายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 11,12 บ้านทุ่งยวน,บ้านไสใหญ่ ตำบลช้ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 มี.ค. 2563
69 ประกาศองค์การลริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง เปลี่ยนแปลงข้อความโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.79-001 สายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 11,12 บ้านท ดาวน์โหลดเอกสาร
179
26 มี.ค. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาถังน้ำสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
25 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82