องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
10 มี.ค. 2557
682 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 57 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
295
17 ก.พ. 2557
683 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 62 หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
296
17 ก.พ. 2557
684 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 49 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
277
17 ก.พ. 2557
685 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
333
20 ธ.ค. 2556
686 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
06 ธ.ค. 2556
687 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
323
13 พ.ย. 2556
688 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
309
13 พ.ย. 2556
689 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
13 พ.ย. 2556
690 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5,9 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
313
13 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82