องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 21 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
26 มิ.ย. 2557
662 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายซอยช้างซ้าย 53 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
26 มิ.ย. 2557
663 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายซอยช้างซ้าย 43 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
26 มิ.ย. 2557
664 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายซอยช้างซ้าย 13 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
26 มิ.ย. 2557
665 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายโดนาอิน-ในพวย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
26 มิ.ย. 2557
666 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายซอยช้างซ้าย 41 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 มิ.ย. 2557
667 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยช้างซ้าย 62 หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
26 มิ.ย. 2557
668 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง รวม 93 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
24 มิ.ย. 2557
669 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์มาตรน้ำ จำนวน 188 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
259
24 มิ.ย. 2557
670 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
271
13 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82