องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
29 ต.ค. 2557
652 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
29 ต.ค. 2557
653 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
29 ต.ค. 2557
654 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 70 คน วันละ 1 มื้อ จำนวน 100 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
244
17 ต.ค. 2557
655 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หินคลุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
17 ต.ค. 2557
656 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
247
14 ต.ค. 2557
657 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 65 หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
26 มิ.ย. 2557
658 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 73 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
26 มิ.ย. 2557
659 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเลียบคลองฆ้อน้อย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
26 มิ.ย. 2557
660 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
26 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82