องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
30 ต.ค. 2557
642 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
29 ต.ค. 2557
643 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
29 ต.ค. 2557
644 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
29 ต.ค. 2557
645 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
29 ต.ค. 2557
646 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 ต.ค. 2557
647 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
29 ต.ค. 2557
648 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
29 ต.ค. 2557
649 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
29 ต.ค. 2557
650 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82