องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 ก.พ. 2558
632 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 21 หมู่ที่ 5,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
05 ก.พ. 2558
633 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 13 หมู่ที่ 2,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
05 ก.พ. 2558
634 ประกาศ สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
19 ม.ค. 2558
635 ประกาศ สขร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
03 ธ.ค. 2557
636 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 49 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
26 พ.ย. 2557
637 ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
26 พ.ย. 2557
638 ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 49 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
26 พ.ย. 2557
639 ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
26 พ.ย. 2557
640 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
30 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82