องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 49 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
23 มี.ค. 2558
622 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 57 หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
23 มี.ค. 2558
623 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 73/1 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 มี.ค. 2558
624 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเลียบคลองขี้นาก หมู่ที่ 2,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
23 มี.ค. 2558
625 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายมาบปลวกสูง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
23 มี.ค. 2558
626 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายคลองขวาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 มี.ค. 2558
627 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายซอยช้างซ้าย 21 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
23 มี.ค. 2558
628 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายซอยช้างซ้าย 40 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
23 มี.ค. 2558
629 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเลียบเหมืองท่าช้าง แยก 3 หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
23 มี.ค. 2558
630 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองเนก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
23 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82