องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย (แผ่นที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
14 ก.ย. 2558
582 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย (แผ่นที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
14 ก.ย. 2558
583 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย (แผ่นที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 ก.ย. 2558
584 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย (แผ่นที่ 71) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
14 ก.ย. 2558
585 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
187
14 ก.ย. 2558
586 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในวัดแพร่ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
14 ก.ย. 2558
587 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 37 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
14 ก.ย. 2558
588 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 49 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
14 ก.ย. 2558
589 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
24 ส.ค. 2558
590 สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเลียบเหมืองท่าช้างแยก 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
214
24 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82