องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
211
14 ก.ย. 2558
572 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ณ หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
200
14 ก.ย. 2558
573 ตารางเปรียบเทียบการกำหนดราคากลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
192
14 ก.ย. 2558
574 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
203
14 ก.ย. 2558
575 ใบเสนอราคาของร้านเอ็นเคอีกรุ๊ป สำนักงานใหญ่ นครอิเล็กทรอนิคส์ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
208
14 ก.ย. 2558
576 ใบเสนอราคาของร้านเสริมสิริ กล้องวงจรปิด เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
376
14 ก.ย. 2558
577 ใบเสนอราคาของร้านเอกสิทธิ์ สื่อสาร วิศวกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 ก.ย. 2558
578 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย (แผ่นที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 ก.ย. 2558
579 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย (แผ่นที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
177
14 ก.ย. 2558
580 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสำนักงานที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย (แผ่นที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
14 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82