องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แผ่นที่ 1) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
208
27 พ.ย. 2558
552 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แผ่นที่ 2) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
195
27 พ.ย. 2558
553 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แผ่นที่ 3) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
202
27 พ.ย. 2558
554 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ณ หมู่ที่ 3,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
23 พ.ย. 2558
555 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 64 หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
23 พ.ย. 2558
556 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเนก-ทุ่งพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 พ.ย. 2558
557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยูง-โคกโหนด หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
277
23 พ.ย. 2558
558 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเนก-ทุ่งพรุ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
23 พ.ย. 2558
559 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยูง-โคกโหนด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
23 พ.ย. 2558
560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 64 หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
196
23 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82