องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
244
04 ธ.ค. 2558
542 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 ธ.ค. 2558
543 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แผ่นที่ 1) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
193
04 ธ.ค. 2558
544 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แผ่นที่ 2) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
197
04 ธ.ค. 2558
545 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แผ่นที่ 3) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
04 ธ.ค. 2558
546 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 ธ.ค. 2558
547 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย จำนวน 3,800 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 ธ.ค. 2558
548 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
207
27 พ.ย. 2558
549 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
203
27 พ.ย. 2558
550 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
205
27 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82