องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายไสยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
199
11 ก.พ. 2559
532 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 9 แยก 1 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
11 ก.พ. 2559
533 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 9 แยก 1 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
192
11 ก.พ. 2559
534 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกซอยช้างซ้าย 13-คลองวังวัว หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
11 ก.พ. 2559
535 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกซอยช้างซ้าย 13-คลองวังวัว หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 ก.พ. 2559
536 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 900 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
189
27 ม.ค. 2559
537 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 ธ.ค. 2558
538 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 (ผด.5) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
04 ธ.ค. 2558
539 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
04 ธ.ค. 2558
540 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
04 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82