องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 25 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
11 มี.ค. 2559
522 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 25 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
11 มี.ค. 2559
523 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
206
09 มี.ค. 2559
524 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
209
17 ก.พ. 2559
525 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
17 ก.พ. 2559
526 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองวังวัว หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
17 ก.พ. 2559
527 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองวังวัว หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
213
17 ก.พ. 2559
528 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 73 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
11 ก.พ. 2559
529 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 73 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
210
11 ก.พ. 2559
530 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการปรับปรุงถนนสายไสยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
11 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82