องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ (สายนศ.3065 แยก ทล.408) หมู่ที่ 11,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
25 ต.ค. 2559
502 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ (สายนศ.3065 แยก ทล.408) หมู่ท ดาวน์โหลดเอกสาร
192
14 ต.ค. 2559
503 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประกาศจัดทำแผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
12 ต.ค. 2559
504 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
12 ต.ค. 2559
505 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์มาตรน้ำ จำนวน 200 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 มี.ค. 2559
506 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
206
17 มี.ค. 2559
507 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
17 มี.ค. 2559
508 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
17 มี.ค. 2559
509 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองนาใน หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (4) ดาวน์โหลดเอกสาร
397
17 มี.ค. 2559
510 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเนียน - ทุ่งฉาง หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
217
17 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82