องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองเนก-ทุ่งพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
207
22 มี.ค. 2560
492 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 49 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
203
22 มี.ค. 2560
493 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 43-45 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
193
17 มี.ค. 2560
494 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 75 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
197
17 มี.ค. 2560
495 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ณ หมู่ที่ 7,8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 มี.ค. 2560
496 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ (สายนศ.3065 แยก ทล.408) หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 พ.ย. 2559
497 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ (สายนศ.3065 แยก ทล.408) หมู่ที่ 11,12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
02 พ.ย. 2559
498 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ (สายนศ.3065 แยก ทล.408) หมู่ที่ 11,12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
27 ต.ค. 2559
499 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ (สายนศ.3065 แยก ทล.408) หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
182
27 ต.ค. 2559
500 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ (สายนศ.3065 แยก ทล.408) หมู่ที่ 8 ตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
183
25 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82