องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสเนียน-ทุ่งฉาง (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 พ.ค. 2560
462 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 31 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
175
30 พ.ค. 2560
463 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางมิท่า-คลองโหมง หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 พ.ค. 2560
464 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 53/1 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
183
30 พ.ค. 2560
465 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกชลประทาน 2 หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 พ.ค. 2560
466 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกชลประทาน 1 หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
192
30 พ.ค. 2560
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
29 พ.ค. 2560
468 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดจ้างรถโค้ช VIP ปรับอากาศ เพิ่อเดินทางทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
208
22 พ.ค. 2560
469 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงกาติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด ความถี่รับ UHF 420.200 MHz ดาวน์โหลดเอกสาร
190
18 พ.ค. 2560
470 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด ความ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
18 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82