องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสมะนาวและหลังที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
25 ธ.ค. 2560
342 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ธ.ค. 2560
343 ประกาศอบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
19 ธ.ค. 2560
344 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 ธ.ค. 2560
345 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสมะนาวและหลังที่ทำการ อบต.ช้างซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
251
19 ธ.ค. 2560
346 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ-ถนนสี่เลน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
211
19 ธ.ค. 2560
347 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์หางเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
14 ธ.ค. 2560
348 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ-ถนนสี่เลน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
217
12 ธ.ค. 2560
349 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์หางเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 ธ.ค. 2560
350 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
201
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82