องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 62-64 หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
239
11 ม.ค. 2561
332 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยซอยช้างซ้าย 23 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
223
11 ม.ค. 2561
333 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 53/1 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
214
11 ม.ค. 2561
334 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
215
11 ม.ค. 2561
335 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
11 ม.ค. 2561
336 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
09 ม.ค. 2561
337 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถฟอร์ด กค 7129 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
09 ม.ค. 2561
338 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
04 ม.ค. 2561
339 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 ม.ค. 2561
340 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
214
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82