องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
26 มี.ค. 2561
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 มี.ค. 2561
303 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายหนองขาว-บ้านนาใน หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
221
12 มี.ค. 2561
304 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายห้วยยูง-ทุ่งพรุ-ถนนเขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
217
12 มี.ค. 2561
305 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำสายซอยช้างซ้าย 1 แยก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
216
12 มี.ค. 2561
306 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
07 มี.ค. 2561
307 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยยูง-ทุ่งพรุ-ถนนเขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
217
05 มี.ค. 2561
308 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหนองขาว-บ้านาใน หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
220
05 มี.ค. 2561
309 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายซอยช้างซ้าย 1 แยก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
207
05 มี.ค. 2561
310 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
273
05 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82