องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
19 เม.ย. 2561
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
09 เม.ย. 2561
293 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 เม.ย. 2561
294 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
09 เม.ย. 2561
295 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 เม.ย. 2561
296 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
09 เม.ย. 2561
297 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
09 เม.ย. 2561
298 ประกาศ อบต.ช้างซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายม่วงเกลือ-ป่าสัก หมู่ที่ 2,9 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
05 เม.ย. 2561
299 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 เม.ย. 2561
300 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายม่วงเกลือ-ป่าสัก หมู่ที่ 2,9 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
212
29 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82