องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายหลังริมทุ่ง-บ้านไสใหญ่ 55-57 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
27 มี.ค. 2562
192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายซอยทางควาย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
27 มี.ค. 2562
193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย 75/1 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
208
27 มี.ค. 2562
194 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย 3 แยก 1 หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
233
18 มี.ค. 2562
195 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย 75/1 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
229
18 มี.ค. 2562
196 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายหลังริมทุ่ง-บ้านไสใหญ่ 55-57 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
214
18 มี.ค. 2562
197 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายซอยทางควาย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
222
18 มี.ค. 2562
198 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
15 มี.ค. 2562
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.สายบ้านท่าช้าง-เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
14 มี.ค. 2562
200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย 55 หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
14 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82