องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
23 เม.ย. 2562
182 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการวางปรับปรุงถนนสายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
209
23 เม.ย. 2562
183 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
23 เม.ย. 2562
184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนก-ห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
23 เม.ย. 2562
185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมิท่า-ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
23 เม.ย. 2562
186 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมิท่า-ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
203
22 เม.ย. 2562
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรห ดาวน์โหลดเอกสาร
220
22 เม.ย. 2562
188 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนก-ห้วยเนียง หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
22 เม.ย. 2562
189 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
19 เม.ย. 2562
190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายซอยช้างซ้าย 3 แยก 1 หมู่ที่ 13 ตำบลช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
196
27 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82