องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยยูง- คูความ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
211
14 ม.ค. 2563
122 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 ม.ค. 2563
123 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
191
08 ม.ค. 2563
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
26 ธ.ค. 2562
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
26 ธ.ค. 2562
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
25 ธ.ค. 2562
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ๘๒-๒๖๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 ธ.ค. 2562
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งม่วง-ดอนไม้งาม หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
18 ธ.ค. 2562
129 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยช้างซ้าย 21 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
225
17 ธ.ค. 2562
130 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งม่วง-ดอนไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
235
17 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82