องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยยูง-คลองปอม หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 ม.ค. 2563
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายซอยช้างซ้าย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
17 ม.ค. 2563
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายแยกชลประทาน ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 ม.ค. 2563
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสเนียน -ทุ่งฉาง (ช่วงที่ ๑๑) หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
17 ม.ค. 2563
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเหมืองนาในแยก ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
17 ม.ค. 2563
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านห้วยยูง-คลองปอม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
17 ม.ค. 2563
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.สต.บ้านท่าช้าง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
17 ม.ค. 2563
98 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.สต.บ้านท่าช้าง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
257
16 ม.ค. 2563
99 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
248
16 ม.ค. 2563
100 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางควาย หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
221
16 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82