องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านห้วยยูง บ้านไสมะนาว หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 พ.ค. 2565
2 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านห้วยยูง ,บ้านไสมะนาว หมู่ที่ 4,7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 เม.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย62-64 หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีํธรรมราช โดยวิธี e-didding ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 มี.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.สายเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง – เขตหมู่ที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคูเหนือ ตำบ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
11 ส.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางบุกเบิกถนนสายโคกหนองนาประชาอุทิศ 2021 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
224
09 ส.ค. 2564
6 ประกาศผูั้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
19 ก.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ คสล.สายเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) (สายบ้านท่าช้าง – เขตหมู่ที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างซ้าย อำเภ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
30 มิ.ย. 2564
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรืองกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ล ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 มิ.ย. 2564
9 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กอโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยว ดาวน์โหลดเอกสาร
173
18 มิ.ย. 2564
10 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recyeling) รหัสทางหวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๙-๐๒๓ สายวังวัว-วัดสว่างอารมณ์ หมู่่ที่ ๘,๑๑,๑๒ บ้านท ดาวน์โหลดเอกสาร
182
16 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82