ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๗-๐๒๗ สายซอยช้างซ้าย ๖๒-๖๔ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ก.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยช้างซ้าย 69 หมู่ที่ 8 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ก.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ก.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการย้ายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ก.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ก.ค. 2563
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 มิ.ย. 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 มิ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 พ.ค. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76