องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
จํานวนสินค้า otop ทั้งหมด 5 ข่าว ค้นหาสินค้า otop
ลำดับที่ หัวข้อ อ่าน แสดงความคิดเห็น
15
ด้านอาหารพื้นบ้าน
24 0
14
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม
21 0
13
ด้านหัตถกรรม กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านท่าช้าง
20 0
11
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลช้างซ้ายด้านเกษตรกรรม
19 0
6
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
72 10
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1       [ 1 ]