ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 ก.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 ก.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ก.ค. 2563
4 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 มิ.ย. 2563
5 สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 มิ.ย. 2563
6 การให้นริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 มิ.ย. 2563
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 มิ.ย. 2563
8 ตู้ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 มิ.ย. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
128
17 ม.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
76
15 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22