องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกย่องชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 พ.ค. 2565
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานคามโครงการแผนป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 พ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 พ.ค. 2565
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านห้วยยูง บ้านไสมะนาว หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระหรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 เม.ย. 2565
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 มี.ค. 2565
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 มี.ค. 2565
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยช้างซ้าย 62-64 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.79-027 หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 มี.ค. 2565
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 มี.ค. 2565
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
25 ก.พ. 2565
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29