องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ต.ค. 2564
2 ประกาศขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเถอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 ก.ย. 2564
3 ประกาศขายทอดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ก.ย. 2564
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือนและพ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ก.ค. 2564
5 รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 ก.ค. 2564
6 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 ก.ค. 2564
7 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 มิ.ย. 2564
8 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 มิ.ย. 2564
9 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 มิ.ย. 2564
10 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27