[ ʴ ]
Album " องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล "

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   

   
 
   
´ :
เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานอบต.ช้างซ้าย หลังใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านไสมะนาว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายชูศักดิ์ เภรีฤกษ์ นายก อบต.ช้างซ้าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ฉลองสำนักงาน ที่ทำการ อบต.ช้าง ซ้าย หลังใหม่